Bưu điện văn hóa xã Hàm Kiệm

  • Mã bưu điện: 803140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Kiệm
  • Địa chỉ: Thôn Dân Hiệp, Xã Hàm Kiệm, Huyện Hàm Thuận Nam
  • Điện thoại: ‎0924908347