Bưu điện văn hóa xã Phong Phú 2

  • Mã bưu điện: 802391
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Phú 2
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 02523850999