Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy 3

  • Mã bưu điện: 802150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy 3
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 05253655101