Bưu điện văn hóa xã Phước Thể

  • Mã bưu điện: 802350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Thể
  • Địa chỉ: Thôn 01, Xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 02523852333