Bưu điện Lương Sơn

  • Mã bưu điện: 802130
  • Bưu cục: Bưu điện Lương Sơn
  • Địa chỉ: Khu phố Lương Tây, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 02523873101