Bưu điện văn hóa xã Huy Khiêm

  • Mã bưu điện: 803470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huy Khiêm
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh
  • Điện thoại: 0912169154