Bưu điện Thủ Khoa Huân

  • Mã bưu điện: 801140
  • Bưu cục: Bưu điện Thủ Khoa Huân
  • Địa chỉ: Đường Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: