Danh sách bưu điện Phan Thiết bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận, tìm mã bưu điện: Bưu điện Phan Thiết 1, Bưu điện Bình Thuận, Bưu điện KHL Phan Thiết, Bưu điện HCC Phan Thiết, Bưu điện Thủ Khoa Huân, Bưu điện Lê Hồng Phong, Bưu điện Ngã 7, Bưu điện Hàm Tiến, Bưu điện Nguyễn Đình Chiểu, Bưu điện BCP Hàm Tiến, Bưu điện Mũi Né, Bưu điện Bến Lội, Bưu điện văn hóa xã Đức Long, Bưu điện văn hóa xã Mũi Né 1, Bưu điện văn hóa xã Tiến Lợi, Bưu điện văn hóa xã Tiến Thành, Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 1, Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 2, Bưu điện văn hóa xã Xuân An 2, Bưu điện văn hóa xã Xuân An, Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Thuận, Bưu cục văn phòng Tổ KHL Phan Thiết

Bưu điện Phan Thiết 1

 • Mã bưu điện: 800000
 • Bưu cục: Bưu điện Phan Thiết 1
 • Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523827892

Bưu điện Bình Thuận

 • Mã bưu điện: 800900
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Thuận
 • Địa chỉ: Sô´19, Phố Khu Dân Cư, Đường Nguyễn Tất Thành-phường Bình Hưng, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523833926

Bưu điện KHL Phan Thiết

 • Mã bưu điện: 801070
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Phan Thiết
 • Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523833923

Bưu điện HCC Phan Thiết

 • Mã bưu điện: 801056
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Phan Thiết
 • Địa chỉ: Sô´24, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 0944277379

Bưu điện Thủ Khoa Huân

 • Mã bưu điện: 801140
 • Bưu cục: Bưu điện Thủ Khoa Huân
 • Địa chỉ: Đường Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại:

Bưu điện Lê Hồng Phong

 • Mã bưu điện: 800100
 • Bưu cục: Bưu điện Lê Hồng Phong
 • Địa chỉ: Sô´02, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523821371

Bưu điện Ngã 7

 • Mã bưu điện: 801000
 • Bưu cục: Bưu điện Ngã 7
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn Văn Cừ-, Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523817371

Bưu điện Hàm Tiến

 • Mã bưu điện: 801090
 • Bưu cục: Bưu điện Hàm Tiến
 • Địa chỉ: Sô´349, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523847101

Bưu điện Nguyễn Đình Chiểu

 • Mã bưu điện: 801091
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Đình Chiểu
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523741015

Bưu điện BCP Hàm Tiến

 • Mã bưu điện: 801800
 • Bưu cục: Bưu điện BCP Hàm Tiến
 • Địa chỉ: Sô´349, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523847002

Bưu điện Mũi Né

 • Mã bưu điện: 801100
 • Bưu cục: Bưu điện Mũi Né
 • Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Minh Châu, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523848101

Bưu điện Bến Lội

 • Mã bưu điện: 801430
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Lội
 • Địa chỉ: Sô´242, Đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 0903479936

Bưu điện văn hóa xã Đức Long

 • Mã bưu điện: 801580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Long
 • Địa chỉ: Sô´9, Đường Trương Văn Ly ( Ks ), Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523729909

Bưu điện văn hóa xã Mũi Né 1

 • Mã bưu điện: 801110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mũi Né 1
 • Địa chỉ: Thôn Suối Nước, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tiến Lợi

 • Mã bưu điện: 801700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Lợi
 • Địa chỉ: Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523719940

Bưu điện văn hóa xã Tiến Thành

 • Mã bưu điện: 801717
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Thành
 • Địa chỉ: Thôn Tiến Phú, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 1

 • Mã bưu điện: 801138
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 1
 • Địa chỉ: Thôn Thiện Hoà, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 2

 • Mã bưu điện: 801139
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 2
 • Địa chỉ: Thôn Thiện Sơn, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Xuân An 2

 • Mã bưu điện: 801420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân An 2
 • Địa chỉ: Sô´272, Đường Nguyễn Hội-, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 01267108068

Bưu điện văn hóa xã Xuân An

 • Mã bưu điện: 801421
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân An
 • Địa chỉ: Đường (phía Bắc ) Đặng Văn Lãnh-, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 02523829457

Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Thuận

 • Mã bưu điện: 801055
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Thuận
 • Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: 0252 33822521

Bưu cục văn phòng Tổ KHL Phan Thiết

 • Mã bưu điện: 801057
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Tổ KHL Phan Thiết
 • Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
 • Điện thoại: