Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy

  • Mã bưu điện: 802151
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Lũy
  • Địa chỉ: Thôn Tú Sơn, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: ‎0949330200