Bưu điện văn hóa xã Phan Dũng

  • Mã bưu điện: 802410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Dũng
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phan Dũng, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 02523851878