Bưu điện văn hóa xã Đông Hà

  • Mã bưu điện: 803890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Hà
  • Địa chỉ: Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh
  • Điện thoại: 05253530400