Bưu điện văn hóa xã Võ Xu

  • Mã bưu điện: 803701
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Võ Xu
  • Địa chỉ: Khu phố 5, Thị Trấn Võ Xu, Huyện Đức Linh
  • Điện thoại: 02523882150