Bưu điện văn hóa xã Hàm Minh

  • Mã bưu điện: 803120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Minh
  • Địa chỉ: Thôn Minh Thành, Xã Hàm Minh, Huyện Hàm Thuận Nam
  • Điện thoại: 01698559618