Bưu điện văn hóa xã Sông Bình

  • Mã bưu điện: 802176
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Bình
  • Địa chỉ: Thôn Láng Xéo, Xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 0917428917