Bưu điện văn hóa xã Sơn Tình

  • Mã bưu điện: 297110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Tình
  • Địa chỉ: Thôn Dộc, Xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 889471