Bưu điện văn hóa xã Sơn Phước

  • Mã bưu điện: 622510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Phước
  • Địa chỉ: Buôn Tân Hoà, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 02573861745