Bưu điện văn hóa xã Eachà Rang

  • Mã bưu điện: 622580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Eachà Rang
  • Địa chỉ: Buôn Kiến Thiết, Xã Ea Chà Rang, Huyện Sơn Hoà
  • Điện thoại: 0935622640