Bưu điện văn hóa xã Quảng Chính

  • Mã bưu điện: 206620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Chính
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà
  • Điện thoại: 020336879886