Bưu điện văn hóa xã Phượng Nghi

  • Mã bưu điện: 454720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phượng Nghi
  • Địa chỉ: Thôn Bái Đa 1, Xã Phượng Nghi, Huyện Như Thanh
  • Điện thoại: 01664058909