Bưu điện văn hóa xã Phúc Do

  • Mã bưu điện: 447896
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Do
  • Địa chỉ: Thôn Phúc Tâm, Xã Phúc Do, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 0914323018