Bưu điện văn hóa xã Phú Thượng

  • Mã bưu điện: 253230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thượng
  • Địa chỉ: Thôn Mỏ Gà, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 0916639136