Bưu điện văn hóa xã Phù Lương

  • Mã bưu điện: 222840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Lương
  • Địa chỉ: Thôn Yên Đinh, Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223863842