Bưu điện văn hóa xã An Bình

  • Mã bưu điện: 222430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Bình
  • Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223782901