Bưu điện văn hóa xã Phù Lãng

  • Mã bưu điện: 222850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Lãng
  • Địa chỉ: Thôn Phấn Trung, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 864400