Bưu điện Phố Hồ

  • Mã bưu điện: 222413
  • Bưu cục: Bưu điện Phố Hồ
  • Địa chỉ: Khu Phố Hồ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223775500