Bưu điện văn hóa xã Hoài Thượng

  • Mã bưu điện: 222480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoài Thượng
  • Địa chỉ: Thôn Đại Mão, Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223785902