Hệ thống bưu điện Gia Bình, Bắc Ninh

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Gia Bình thuộc tỉnh Bắc Ninh, bao gồm: Bưu điện Gia Bình, Bưu điện Chợ Ngụ, Bưu điện Chợ Núi, Bưu điện KHL Gia Bình, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lai, Bưu điện văn hóa xã Bình Dương, Bưu điện văn hóa xã Cao Đức, Bưu điện văn hóa xã Vạn Ninh, Bưu điện văn hóa xã Đại Lai, Bưu điện văn hóa xã Thái Bảo, Bưu điện văn hóa xã Song Giang, Bưu điện văn hóa xã Giang Sơn, Bưu điện văn hóa xã Lãng Ngâm, Bưu điện văn hóa xã Đại Bái, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Phú, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Gia Bình, Bưu cục văn phòng VP BĐH Gia Bình

Bưu điện Gia Bình

 • Mã bưu điện: 223200
 • Bưu cục: Bưu điện Gia Bình
 • Địa chỉ: Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223556115

Bưu điện Chợ Ngụ

 • Mã bưu điện: 223360
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Ngụ
 • Địa chỉ: Phố Ngụ, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 878999

Bưu điện Chợ Núi

 • Mã bưu điện: 223350
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Núi
 • Địa chỉ: Thôn Bảo Tháp, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 556268

Bưu điện KHL Gia Bình

 • Mã bưu điện: 223428
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Gia Bình
 • Địa chỉ: Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lai

 • Mã bưu điện: 223201
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lai
 • Địa chỉ: Thôn Định Mỗ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223677003

Bưu điện văn hóa xã Bình Dương

 • Mã bưu điện: 223240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Dương
 • Địa chỉ: Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 0223664600

Bưu điện văn hóa xã Cao Đức

 • Mã bưu điện: 223260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Đức
 • Địa chỉ: Thôn Văn Than, Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223669260

Bưu điện văn hóa xã Vạn Ninh

 • Mã bưu điện: 223310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Dương, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223665450

Bưu điện văn hóa xã Đại Lai

 • Mã bưu điện: 223280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Lai
 • Địa chỉ: Thôn Đại Lai, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223667400

Bưu điện văn hóa xã Thái Bảo

 • Mã bưu điện: 223300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Bảo
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223666420

Bưu điện văn hóa xã Song Giang

 • Mã bưu điện: 223330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Giang
 • Địa chỉ: Thôn Ích Phú, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223556102

Bưu điện văn hóa xã Giang Sơn

 • Mã bưu điện: 223340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giang Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Du Tràng, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223556117

Bưu điện văn hóa xã Lãng Ngâm

 • Mã bưu điện: 223370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lãng Ngâm
 • Địa chỉ: Thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223556101

Bưu điện văn hóa xã Đại Bái

 • Mã bưu điện: 223400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Bái
 • Địa chỉ: Thôn Đoan Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223668102

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Phú

 • Mã bưu điện: 223380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Phú
 • Địa chỉ: Thôn Phú Dư, Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223556230

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Gia Bình

 • Mã bưu điện: 223230
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Gia Bình
 • Địa chỉ: Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: 02223556115

Bưu cục văn phòng VP BĐH Gia Bình

 • Mã bưu điện: 223430
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Gia Bình
 • Địa chỉ: Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình
 • Điện thoại: