Bưu điện văn hóa xã Xuân Lai

  • Mã bưu điện: 223201
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lai
  • Địa chỉ: Thôn Định Mỗ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223677003