Bưu điện văn hóa xã Ôn Lương

  • Mã bưu điện: 254090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ôn Lương
  • Địa chỉ: Xóm Na Tủn, Xã Ôn Lương, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 0917931438