Bưu điện văn hóa xã Ninh Sở

  • Mã bưu điện: 158640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Sở
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 0979300886