Bưu điện văn hóa xã Nga Thắng

  • Mã bưu điện: 443980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thắng
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nga Thắng, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 01256734139