Bưu điện văn hóa xã Nà Tấu

  • Mã bưu điện: 381490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Tấu
  • Địa chỉ: Bản Tà Cáng 2, Xã Nà Tấu, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 0943656296