Bưu điện văn hóa xã Na Sang

  • Mã bưu điện: 383590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Na Sang
  • Địa chỉ: Bản Hin 2, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 0947898737