Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lung

  • Mã bưu điện: 297930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lung
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Mỹ Lung, Huyện Yên Lập
  • Điện thoại: 871140