Bưu điện văn hóa xã Minh Dân

  • Mã bưu điện: 448710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Dân
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Minh Dân, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0917252613