Bưu điện văn hóa xã Thọ Lập

  • Mã bưu điện: 449961
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Lập
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 0942497480