Bưu điện văn hóa xã Liên Trạch

  • Mã bưu điện: 511740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Phú Kinh, Xã Liên Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0989996983