Bưu điện văn hóa xã Liên Hồng

  • Mã bưu điện: 153424
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Hồng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tổ, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 0975340016