Bưu điện Ngọc Tảo

  • Mã bưu điện: 153620
  • Bưu cục: Bưu điện Ngọc Tảo
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Ngọc Tảo, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 648597