Bưu điện văn hóa xã Lễ Môn

  • Mã bưu điện: 441740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lễ Môn
  • Địa chỉ: Phố 4, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 0919688586