Bưu điện văn hóa xã Lay Nưa

  • Mã bưu điện: 383940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lay Nưa
  • Địa chỉ: Bản Ho Luông 1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
  • Điện thoại: 0989397967