Bưu điện văn hóa xã Khánh Thượng

  • Mã bưu điện: 155050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Thượng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bưởi, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433967451