Bưu điện văn hóa xã Khai Thái

  • Mã bưu điện: 158088
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khai Thái
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lập Phương, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: 02433892571