Hòm thư Công cộng độc lập xã Đức Giang

  • Mã bưu điện: 152954
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã Đức Giang
  • Địa chỉ: Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: