Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hương

  • Mã bưu điện: 155890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hương
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thế Trụ, Xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 01659999828