Bưu điện văn hóa xã Nam Phương Tiến

  • Mã bưu điện: 156280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Phương Tiến
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nam Hài, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 0975518579