Bưu điện văn hóa xã Hữu Đô

  • Mã bưu điện: 294920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Đô
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hữu Đô, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 880646