Bưu điện văn hóa xã Hội Hoan

  • Mã bưu điện: 242750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hội Hoan
  • Địa chỉ: Thôn Bản Kìa, Xã Hội Hoan, Huyện Văn Lãng
  • Điện thoại: 02053780400