Hòm thư Công cộng Thạch Đạn

  • Mã bưu điện: 242078
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thạch Đạn
  • Địa chỉ: Thôn Bản Cưởm, Xã Thạch Đạn, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: