Bưu điện văn hóa xã Mai Pha

  • Mã bưu điện: 241260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Pha
  • Địa chỉ: Thôn Trung Cấp, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02053870117